KEURMERK

Wat betekend het CE keurmerk waar al onze producten aan voldoen.

De Europese Unie heeft diverse richtlijnen uitgevaardigd, ook voor consumentenproducten. Deze richtlijnen moeten door de lidstaten worden opgenomen in de nationale wetgeving. Producten die aan een EU richtlijn voldoen zijn voorzien van de CE-markering. Dit teken wordt ten onrechte ook wel aangeduid als CE-merk, CE merk, CE-keurmerk, CE keurmerk, CE-teken of CE teken. De betekenis van de CE-markering is: “dit product voldoet aan de wet”. Het Handboek ontwerpen van veilige producten (Van Aken et al., Uitgeverij Lemma, 1996, ISBN 90-5189-566-6) vat de kern van de regeling als volgt samen.

Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de “nieuwe aanpak” bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen.

Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt. [….] De CE-markering geeft alleen aan dat het product aan de gestelde minimumeisen voldoet en is daarom geen kwaliteitskeurmerk. Een speelgoedvlieger die voldoet aan de CE-markering voldoet aan de basisveiligheidseisen, maar hoeft niet per se goed te werken en is ook niet uitzonderlijk veilig. De CE-markering mag niet worden aangebracht op producten waarvoor dit niet wettelijk verplicht is gesteld. Afhankelijk van de veiligheidsrisico’s gelden verschillende procedures. [….] In principe komt het erop neer dat, als de veiligheidsrisico’s gering zijn, de producent zelf een verklaring mag afgeven dat het product voldoet aan de gestelde (EU-)eisen en via die weg de CE-markering mag aanbrengen op het product. [….] Voor producten met zware risico’s is een officieel keuringsrapport nodig van een door de nationale overheid aangewezen instantie.

De CE-markering is dus geen kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wet. In veel gevallen brengt de producent het teken aan zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek. De Consumentenbond (Consumentengids juli 2001, p. 51) zegt het volgende over de CE-markering:

Dit is een keurmerk dat op veel niet-eetbare producten staat. Het zegt alleen dat het product aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de EU voldoet. U kunt dit eigenlijk naast u neerleggen, want elk product moet daaraan voldoen.